Powerful in Tools

Werken met NLP

Hoe?

Werken volgens NLP biedt een structuur en een volgorde van vragen die duidelijkheid schept over de huidige probleemsituatie en over de toekomstige gewenste situatie van de hulpvrager. Tegelijkertijd wordt helder wat het eigenlijke obstakel of de eigenlijke hindernis is, die maakt dat deze niet bij de gewenste situatie kan uitkomen. Dit is vaak een onbewust proces. Door dit helder en concreet te maken wordt in kaart gebracht wat er nodig is om de hindernis of het obstakel op te ruimen. Middels oefeningen die het karakter hebben van een innerlijke bewustwording van de eigen “organisatie” krijgt de hulpvrager aangrijpingspunten om de juiste hulpbronnen in te zetten. Soms kan dit het trainen van bepaalde vaardigheden zijn. Soms komt de hulpvrager erachter dat de manier waarop hij handelt in een bepaalde situatie gestuurd wordt door de (onbewuste) overtuigingen die hij heeft gevormd op basis van zijn levenservaringen en dat juist deze overtuigingen hem belemmeren om te komen tot de gewenste situatie. Het onderzoeken van deze belemmerende overtuigingen en het omvormen naar gewenste  overtuigingen maakt dat het veel gemakkelijker wordt voor  de hulpvrager  om tot de gewenste situatie te komen, waarin de eventuele nieuwe vaardigheden blijvend integreren.

 

Waarom?

Ons lichaam en onze geest staan constant met elkaar in contact, waarbij het lichaam uitdrukking geeft aan wat er speelt in de geest. Het lichaam reageert altijd op disbalans, zowel op emotioneel als fysiek niveau. Zo herkennen we allemaal dat je adem stokt als je bang bent of de tranen in je ogen komen als je ontroerd of verdrietig bent. Al deze uitingen zijn vormen waarop het samenspel van lichaam-geest tot uitdrukking brengt wat er diep van binnen plaatsvindt. Ook ziekte is een manier van ons systeem om ons te laten weten dat er disbalans is. Hoewel ons lichaam wel tijdig aangeeft dat er iets aan de hand is, herkennen we die signalen niet altijd. Vaak willen we lastige en pijnlijke ervaringen liever negeren. Omdat we niet altijd luisteren naar deze signalen is ons lichaam soms genoodzaakt de klachten te verergeren, totdat we niet meer om de klachten heen kunnen, het lichaam zegt: STOP! Ziekte en gezondheidsklachten blijken een bedoeling te hebben. Je zou kunnen zeggen dat het een communicatiemiddel is van ons systeem dat ons op de hoogte stelt van de mate van disharmonie en disbalans. De boodschap van het systeem  is meestal: ‘handel anders in deze situatie!’ Als we deze raad in de wind slaan, kan het lichaam niets anders doen dan de klacht te verergeren, totdat we hier uiteindelijk wel gehoor aan geven.

 

Daarom!

Hoe meer mogelijkheden en keuzes we tot onze beschikking hebben om een gezond(er) leven te leiden hoe beter. NLP biedt ons een scala van doeltreffende en efficiente manieren om dat wat we willen veranderen te veranderen en dat wat we willen bereiken te bereiken. Daarnaast kan NLP  helpen bij het ontdekken of herkennen van de barrieres die het bereiken van een doel in de weg staan. Weten of we iets kunnen is afhankelijk van wat we denken dat mogelijk is en van de overtuiging die aansluit bij dit denken. Tussen ‘denken dat je iets niet kunt’ en ‘weten dat je het wel kunt’ ligt een wereld van verschil.

 

NLP helpt mensen zich in positieve zin te ontwikkelen en maakt gebruik van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in emoties en gedrag te bewerkstelligen