Powerful in Tools

Wie zijn wij?

PIT-trainingen wordt gevormd door Chantal Jungbauer en Hellen Moes. Beiden zijn ruim 20 jaar werkzaam als logopedist in de gezondheidszorg  en hebben als zodanig ruime ervaring in de aanbodgerichte zorg. Echter van hieruit hebben ze ervaren dat deze aanpak vaak niet voldoende is om het gewenste resultaat te bereiken.  Om beter aan te sluiten op de echte hulpvraag van de client hebben zij de opleiding tot NLP Master-practitioner gevolgd aan het Instituut  voor Eclectische Psychologie te Nijmegen. Met de hierbij opgedane kennis en vaardigheden is hun rol als hulpverlener gegroeid tot die van procesbegeleider.

Hellen Moes heeft haar ervaring als begeleider/trainer verder uitgebouwd bij Tulser Business Improvers in langdurige begeleidingstrajecten voor diverse teams in zorgorganisaties. In deze veranderingstrajecten staat de weg naar duurzame prestatieverbetering op basis van HPI (Human Performance Improvement) centraal.

Chantal Jungbauer heeft haar ervaringen als coach uitgebreid tijdens het begeleiden van clienten in haar coachingspraktijk. Hier inspireert en ondersteunt zij mensen die hun persoonlijk functioneren willen verbeteren, vergroten en/of versterken. Ook professionals kunnen bij haar terecht om gecoached te worden in effectief communiceren. Daarnaast geeft  ze workshops over ’spreken in het openbaar’.  

Wat doen wij?

PIT-trainingen richt zich op de ommezwaai van aanbodgericht handelen naar vraaggestuurd coachen binnen de profit en non-profit sector.

 In haar trainingen voor de non-profit sector, waaronder logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en andere paramedici en/of medici worden cursisten uitgenodigd om op een andere manier te handelen in hun rol als behandelaar. Door toepassing van principes en vooronderstellingen uit de NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren) leert de cursist hoe hij tot de kern van de hulpvraag van de cliënt kan komen. In de vraaggestuurde zorg is de client eigenaar van zijn  huidige klacht en wordt hij gecoached in het helder krijgen van zijn eigen wenselijke doelsituatie. Bewustwording van de eigen communicatie en van datgene wat de cliënt als hulpvrager communiceert is hierbij essentieel.      

Daarnaast biedt PIT-trainingen ook cursussen aan in de profit sector. Deze cursussen  worden op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever en afgestemd op zijn/haar doelstelling. Effectiever communiceren, klantgericht handelen en het vergroten van het zelfoplossend vermogen van de medewerkers zijn hierin veelvoorkomende thema’s.  Ook verzorgt PIT-trainingen begeleidingstrajecten op locatie, waarbij de Kunst om Anders te handelen geëffectueerd wordt in meetbare resultaten.                                                                            

                                                                                                                                                                 Waar?                  

PIT-trainingen is een jong en dynamisch trainingsbureau dat trainingen aanbiedt. Voor de non-profit sector werkt PIT-trainingen graag op bijzondere locaties, zoals de locatie van La Source in Schin op Geul,  www.lasource.nl. Daarnaast is er de mogelijkheid om een in-company-training of een training op een andere gewenste locatie te verzorgen. Deze locatie wordt in goed overleg met de opdrachtgever gekozen.

Voor meer informatie kunt u ons vrijblijvend mailen info@pit-trainingen.com