Powerful in Tools

Recensies cursus voorjaar 2012

Op 1 en 9 maart en 16 april 2012 vond voor het derde jaar de cursus ‘de Kunst om Anders te handelen, NLP toegepast in de logopedie’ plaats. Wederom op onze favoriete cursuslocatie La Source in Schin op Geul.

De voorjaarsgroep 2012 bestond uit 10 logopedisten allen werkzaam in de vrijgevestigde logopedische praktijk.

Op de eerste dag maakten de cursisten op een open manier kennis met elkaar en met de theoretische achtergronden van NLP. Er werd stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van NLP in de jaren zeventig en de bijdragen van diverse kopstukken in afgelopen decennia die maken dat NLP, tot op de dag van vandaag nog steeds in ontwikkeling is.

De eerste dag staat in teken van de vooronderstellingen, de werkafspraken binnen NLP, die maken dat je vanuit een heel nieuw perspectief de communicatie aangaat.
Middels diverse toepassingopdrachten gingen de cursisten meteen aan de slag.

Enkele reacties van cursisten na afloop van dag 1:
* prettige en veilige sfeer;
* de uitleg en opdrachten nodigen uit om met NLP aan de slag te gaan;
* een erg leerzame dag

De tweede dag van de training had als thema “afstemmen op de beleving van de ander”. Er werd verder ingegaan op het opbouwen van goed rapport, het leren herkennen van de predikaten en er werd gestoeid met de het stellen van zogenaamde metamodelvragen.

Na de lunch werd gewerkt met de Structuur van de subjectieve Ervaring, een zeer bruikbare “tool” om situaties samen met je cliënt of gesprekspartner diepgaand in kaart te brengen. Het verheldert om samen na te gaan hoe gedrag is verankerd in diepere lagen in onszelf en geeft inzicht in wat er komt kijken bij veranderingsprocessen.

Enkele reacties van cursisten na afloop van dag 2:
* Deze dag maakt weer nieuwsgierig naar de volgende cursusdag;
* Fijn dat de theorie meteen wordt toegepast in de opdrachten;
* Prettig dat veel zaken al meteen zijn uitgewerkt naar logopedische situaties;

De derde en tevens laatste dag van onze driedaagse training had als thema: “werken met de gewenste doelsituatie”. De cursisten gingen aan de slag met het uitwerken van een eigen wenselijk doel dat ook met de Structuur van de subjectieve Ervaring uitgebreid in kaart werd gebracht. Door het opbouwen van een mentale voorstelling van de wenselijke doeltoestand, wordt het onbewuste geprogrammeerd en wordt het brein doelgericht aangestuurd. Tot slot behandelden we een stuk theorie over het “werken met weerstand” en hoe we daar op een effectieve manier gebruik van kunnen maken in het bijstellen van de gewenste doelsituatie.

Tot slot kreeg ieder een uitgebreid evaluatieformulier en de vraag: Wat neem je mee?

Bij het spontaan laten beantwoorden van deze vraag gaven de cursisten aan:

• Creativiteit in communicatie
• Dit overstijgt de logopedie; je stapt uit de rol van logopedist
• Breder en dieper kijken
• Jouw kaart is niet mijn kaart!
• Door goed te luisteren, schep je ruimte in je behandeling
• Ieder gedrag heeft zijn rede
• Ik kan meer luisteren en niet direct invullen
• Verandering bij jezelf geeft verandering bij de ander
• Kennis over en aandacht voor communicatiekenmerken

Op 13 september 2012 wordt de vervolg- en integratiedag georganiseerd waarin we op inspirerende wijze de theorie en praktijk verder integreren aan de hand van een praktische huiswerkopdracht en toepassingsoefeningen van diverse communicatieve vaardigheden.

Ook oud-cursisten kunnen aan deze integratiedag deelnemen.