Powerful in Tools

Recensies cursus voorjaar 2011

Op 3, 11 februari en 1 maart vond wederom de cursus ‘de Kunst om Anders te handelen’ plaats op de sfeervolle locatie La Source in Schin op Geul.

De voorjaarsgroep 2011 bestond uit 8 logopedisten allen werkzaam in de eerste lijn zorg in een vrijgevestigde logopedische praktijk.

Op de eerste dag maakten de cursisten kennis met de theoretische achtergronden van NLP. Er werd kort stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van NLP in de jaren zeventig en de bijdragen van diverse kopstukken in afgelopen decennia die maken dat NLP, tot op de dag van vandaag nog steeds in ontwikkeling is.

Enkele reacties van cursisten na afloop van dag 1:

 • Prettig om direct praktisch te kunnen oefenen na theoretische uitleg
 • Goede structuur van de dag met soepele overloop van onderwerpen
 • De reflexie op mijn eigen handelen is meer uitgediept
 • Hele concrete toepassing zoals het gebruik van “Groene Taal”
 • Onmiddellijk toepasbare eye-openers!
 • Zou graag een DVD met voorbeelden willen hebben
 • Verrassend om zo anders in de ruimte te werken

De tweede dag van de training had als thema “afstemmen op de beleving van de ander”. Er werd verder ingegaan op het opbouwen van goed rapport en er werd gestoeid met de vragen uit het metamodel. Met beide essentiële NLP-vaardigheden werd in toepassingsopdrachten verder geoefend.

Enkele reacties van cursisten na afloop van dag 2:

 • Ik heb geleerd hoe ik mensen met de juiste vragen tot zelfinzicht kan laten komen
 • Goed te gebruiken bij de huidige “veeleisende” cliënt met hoge verwachtingen/eisen aan mij als hulpverlener
 • Ook erg goed toe te passen voor je persoonlijke ontwikkeling
 • Zou graag nog meer willen leren over hoe het toe te passen bij kinderen
 • Fijn om zo concreet in te gaan op de huiswerk-opdrachten
 • Aan het einde van de dag heb ik een berg informatie!
 • Ik zie nu in dat ik veel meer vragen moet stellen

De derde en tevens laatste dag van onze driedaagse training had als thema: “werken met de gewenste doelsituatie” De cursisten gingen aan de slag met het uitwerken van een eigen wenselijk doel dat uitgebreid in kaart werd gebracht met behulp van diverse diepgaande vragen die de mentale voorstelling van de wenselijke doeltoestand helder maken. Tot slot behandelden we een stuk theorie over het “werken met weerstand” en hoe we daar op een effectieve manier gebruik van kunnen maken in het bijstellen van de gewenste doelsituatie.

Bij het spontaan laten benoemen wat de cursisten in deze 3-daagse training hadden geleerd, werden de volgende zaken genoemd:

 • het probleem bij de ander laten
 • anders luisteren
 • doorvragen naar het wereldmodel
 • de kracht van groene taal
 • stilte laten vallen
 • de patiënt zelf oplossingen laten zoeken
 • metamodelvragen stellen
 • weerstanden onderzoeken
 • een heldere doelstelling formuleren
 • meer ruimte voor de bewoording en het doel van de cliënt
 • overtuigingen boven water krijgen
 • prioriteiten stellen (werk/privé)
 • meer volgen en minder leiden

Op 1 september wordt er wederom een integratiedag georganiseerd waarin we op inspirerende wijze de theorie en praktijk verder integreren aan de hand van een praktische huiswerkopdracht en toepassingsoefeningen van diverse communicatieve vaardigheden.

Ook oud-cursisten kunnen aan deze integratiedag deelnemen.