Powerful in Tools

Recensies cursus voorjaar 2010

Op 4, 12 en 27 maart vond de allereerste training “de Kunst om Anders te handelen” plaats in de prachtige accommodatie La Source in Schin op Geul.

De voorjaarsgroep 2010 bestond uit 10 logopedisten veelal werkzaam in de eerste lijnszorg in een eigen logopedische praktijk. 

Op de eerste dag maakten de cursisten kennis met de theoretische achtergronden van NLP. Er werd kort stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis in de jaren zeventig en de bijdragen van diverse kopstukken uit de NLP-wereld in afgelopen decennia die maken dat NLP, tot op de dag van vandaag nog steeds in ontwikkeling is. 

Na de overheerlijk lunch van Ton werd verder gewerkt met de 8 vooronderstellingen van waaruit je handelt als je wil leren om het in je communicatie met je cliënt echt Anders te doen…

Hiermee werd in de middag verder gestoeid tijdens de oefenopdracht. We sloten deze eerste cursusdag af met een oefening waarin we onze eigen innerlijke zintuiglijke representatie van een gebeurtenis nader gingen onderzoeken. Door te spelen met de zintuiglijke “regelknoppen” hebben de cursisten kunnen ervaren dat de innerlijke subjectieve beleving van een interactie verandert. Dit was een mooie start om te merken dat ieder de kunst om Anders te handelen kan beheersen.           

Enkele reacties van cursisten na afloop van dag 1:

 • Goede afwisseling in theorie en praktijk, met name de opdracht maakt dat je iets kunt ervaren en dat het duidelijk wordt.
 • Ik heb geleerd dat ik kan uitgaan van de “andere kaart” en me daardoor veel beter kan verplaatsen in de ander.
 • Ik kijk uit naar het nalezen van alles van vandaag, het boek en naar volgende week!
 • Jullie maken mij heel enthousiast!

De tweede dag van de training had als thema “afstemmen op het wereldbeeld van de ander”. Er werd verder ingegaan op het opbouwen van goed rapport en er werd gestoeid met de vragen uit het metamodel. Met beide essentiële NLP-vaardigheden werd in toepassingsopdrachten verder geoefend.

Na een heerlijke lunch van een licht gebonden preisoepje, diverse heerlijk frisse salades en een verrassend warm gerecht van zuurkool met rozijntjes en aardappel-roomkaas-crème gingen we verder met het werken met de logische niveau’s van Bateson waarin duidelijk wordt hoe de overtuiging het uiteindelijke gedrag bepaalt en hoe de overtuiging tevens een keuze is, die dus ook herzien kan worden.

Het begrip “Herkaderen” wordt na de koffie- en theepauze verder toegelicht en er werd hard gewerkt met het herkaderen van enkele herkenbare vastgeroeste overtuigingen van cliënten uit de logopedische praktijk. We sloten deze cursusdag af met het mooie verhaal van de drie kikkers die een immens hoge berg willen beklimmen. Het blijkt dat niet de kracht van hun kikkerbilletjes bepaalt hoever ze uiteindelijk komen…..

Enkele reactie van cursisten na afloop van dag 2:

 • Goede opbouw, met concrete logopedische praktijkvoorbeelden.
 • De dag was weer goed in evenwicht; theorie en praktijk en een perfecte lunch!
 • Ik ben continu geboeid door zowel de inhoud als de manier waarop jullie de cursus geven.
 • Fijn om de theorie ook daadwerkelijk te kunnen oefenen.

 

De derde en tevens laatste dag van onze driedaagse training had als thema: “werken met de gewenste doelsituatie” De cursisten gingen aan de slag met het uitwerken van een eigen gewenste doelsituatie die zij aan de hand van de theorie over de succesvoorwaarden van doelen gingen opstellen. Op deze manieren kwamen zij zelf hun eigen hindernissen en weerstand tegen om de verandering daadwerkelijk uit te voeren. Aan de hand van theorie over het “werken met weerstand” werden hiervoor tools geïntroduceerd waarmee zij in de vervolgopdracht aan de slag gingen. Voor sommigen bleek de weerstand dieper te zitten en kwamen enkelen deze middag tot een verrassend en verhelderend zelfinzicht.  Dat het voor de cliënt die bij de logopediste komt om zijn of haar probleemgedrag te veranderen allemaal toch niet zo vanzelfsprekend is, werd voor de meeste cursisten nu een stuk duidelijker.

Enkele reacties van cursisten na afloop van dag 3:

 • Ik vond de cursus leerzaam en concreet, het is een verandering voor mezelf
 • De training is inzichtgevend, bewustwordingsgericht en eye-openend
 • Een intensieve maar ook ontspannen cursus. De sfeer is erg fijn door de locatie en de rust in de presentatie.
 • Twee trainers die alle groepjes nagaan en feedback geven, die continu ruimte bieden voor vragen en gesprekken met een vloeiende samenwerking!

 

 Tot slot werden de evaluatieformulieren uitgedeeld en ingevuld. Hiervan is een overzichtelijke statistische bewerking gemaakt.

Alle cursisten gaven aan dat zij graag gebruik wilden maken van het aanbod van een terugkomdag. Deze zal georganiseerd worden op 18 juni 2010.